COLABORACION - RFGM

Campionato España T850-GT60, Tui, 17-18 xuño 

Campionato España Radio Control, Tui, 3-4 setembro

Copa España Motos Xacobeo 21-22, Vigo, 5 novembro